عفونت بیمارستانی چیست

عفونت بیمارستانی چیست

عفونت بیمارستانی

عفونت بیمارستانی مسئله بسیار مهمی است که همیشه مورد توجه افرادی که مسئولیت مراقبت از بیماران را بر عهده دارند بوده است. با افزایش پیچیدگی مراقبتهای پزشکی و افزایش تعداد بیمارانی که نیاز به عمل تهویه مکانیکی و پیوند اعضاء دارند ،حساسیت به عفونت ها نیز بیشتر شده و در نتیجه رعایت اصول خاص جهت کنترل عفونت ها و همچنین تحقیق وبررسی علل آن بیش از پیش احساس می گردد.

عفونت بیمارستانی به عفونتی گفته می شود که افراد بستری در مدت زمانی که در بیمارستان اقامت دارند به آن مبتلا می شوند و تظاهرات بیماری ممکن است در طول مدت بستری و یا بعد از مرخص شدن بروز کند. به طور معمول، عفونت هایی که بعد از ۴۰ تا ۲۷ ساعت تظاهر می کنند، بعنوان عفونت های بیمارستانی قلمداد می شوند و اگر در مدت کمتر از ۴۰ ساعت بعد از بستری شدن بیمار عفونتی اتفاق بیفتد احتمال اینکه فرد در هنگام پذیرش در بیمارستان در مرحله کمون آن بیماری بوده، وجود دارد.

 

انتقال عفونت در بیمارستان

جهت انتقال عفونت در بیمارستان باید سه عامل زیر فراهم شود :

منبع ارگانیسم های عفونت زا ۲– میزبان حساس ۳- راه انتقال

 

عفونتهای بیمارستانی شایع

از جمله شایعترین عفونت های بیمارستانی می توان به عفونت های ادراری اشاره کرد که به دلیل عدم کفایت روشهای ضدعفونی در هنگام قرار دادن سوند ایجاد می شود و حدود ۴۸ درصد موارد را به خود اختصاص می دهد.

 

زخم های جراحی از دیگر عفونت های بیمارستانی می باشند که ۵۸ درصد کل عفونت ها را تشکیل می دهند و در اعمال جراحی هایی که میکروارگانیسم های زیادی وجود دارد حتی به بالاتر از ۳۸ درصد هم می رسند