صفحه اصلی

Slide شرکت تولیدی تحقیقاتی زانیار بینش نوآور اختراع و ساخت خط تولید مخصوص جهت تولید البسه با فناوری نانو Slide شرکت تولیدی تحقیقاتی زانیار بینش نوآور طراحی البسه بیمار با سه ویژگی متمایز ۱-حفظ آرامش و راحتی بیمار
۲-مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادی و دوخت
۳-حفظ حجاب بیمار
Slide شرکت تولیدی تحقیقاتی زانیار بینش نوآور با توجه به اینکه در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی شاهد استفاده از البسه بیمار هستیم این شرکت با بررسی البسه موجود در بازار متوجه کاستی هایی در این البسه شد.بدین منظور اقدام به برگزاری استارت آپ در زمینه طراحی البسه بیمار به کمک دانشگاه علمی وکاربردی واحد همدان نمود تا البسه با معیار های زیر طراحی گردد

محصولات آنتی باکتریال با استفاده از نانو تکنولوژی، راه مقابله با آلودگی های بیمارستانی است

پرداختن به مساله عفونت بیمارستانی به لحاظ ارتباط آن با کادر بیمارستان به ویژه کادر خدمات، دفع زباله و مدیریت انکار ناپذیر است.
عفونت های ناحیه مجاری اداری با حدود ۳۴ ، زخم جراحی ۱۷، عفونت دستگاه تنفسی ۱۳ ، باکتریمی ۱۴ و عفونت های جلدی و دیگر اندام ها حدود ۲۲ درصد عفونت های بیمارستانی اکتسابی ناشی از خدمات درمانی را تشکیل می دهند
عفونت های بیمارستانی که به شکل های باکتری، ویروس، قارچ و حتی انگلی وجود دارند بیشترین عوامل بیماری زایی مربوط به باکتریایی با حدود ۶۸درصد است.
عفونت های بیمارستانی به عنوان یکی از دغدغه های مهم مسئولین و ارکان دخیل در کنترل عفونت ها همواره به عنوان یکی از مهم ترین معضلات بهداشت و سلامت عمومی جامعه، مطرح بوده و هست.
بیشترین علت انتقال عفونت ها از طریق تجهیزات و پرسنل بیمارستان ها است
بی دقتی در مواردی چون ایمنی، عملکرد و کالیبره بودن دستگاه های استریل کننده در مراکز درمانی منجر به ایجاد عفونت در بیمار خواهند شد